Výroba plastových karet

Bonusové a věrnostní karty

Kontrola a evidence Vašich zákazníků může být mnohem pohodlnější a efektivnější než byla doposud. Navíc přineseme stálost Vaší klientely a zatraktivnění prodeje Vašich služeb a zboží.

Věrnostní karty, které pro Vás vyrábíme, jsou často využívány ve věrnostních systémech. Věrnostní systémy a programy mají různé hloubky propracování a tím i odlišné nároky na Vaše finance investované do potřebného technologického vybavení, software, apod.
Níže jsou uvedeny 3 základní úrovně zákaznických programů seřazeny podle dostupnosti a náročnosti na jejich zavedení a správu.

Velikost fotografie: 38 kB
Velikost fotografie: 61 kB

A) Věrnostní karty

Jedná se o zavedení karet do oběhu mezi své zákazníky. Karty mohou být také personifikovány (jméno, foto, apod.).

Výhody:

- Velmi nízké náklady na zavedení věrnostního programu.
- Povedený design karty zatraktivní prodej Vašich výrobků, zboží, služeb.
- Možnost využití plochy karty jako reklamního nástroje
- Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

- Nízká variabilita systém
- Nízká možnost sledování nákupních zvyků a chování zákazníků

B) Zákaznická karta s čárovým kódem nebo s magnetický proužkem

Systém pracující na bázi čárového kódu pracuje s interní databází. Kdy do kódu je zašifrováno identifikační číslo, které je propojeno prostřednictvím čtecího zařízení se zákaznickou databází vydaných karet.

Výhody:

- Nižší náklady na kartové médium než je tomu u čipových karet
- Při tisku čárových kódů je možné segmentovat zákazníky dle udaných číselných parametrů
- Zatraktivnění prodeje bonusovým nebo dárkovým systémem
- Zatraktivnění vlastních produktů a služeb designem plastových karet
- Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

- Nutnost čtecího zařízení
- Nutnost programu a databáze ke zpracování potřebných a užitečných dat

C) Zákaznická čipová karta – bezkontaktni

Systém využívající technologii bezkontaktních čipových karet. Díky čtečce karet propojené s pc je možné na medium nahrávat informace o zákazníkovi, udělovat bonusy, apod. Poté je možné tyto data zase mazat.

Výhody:

- Využití karty jako elektronické peněženky
- Karta sloužící jako dárkový šek s možností nahrát jakoukoliv částku
- Informace o zákazníkovi jsou přenášeny na kartě
- Velký přínos pro podnikové vytyčení marketingové strategie a plánování
- Zatraktivnění prodeje bonusovým nebo dárkovým systémem
- Zatraktivnění vlastních produktů a služeb designem plastových karet
- Vytvoření stálé klientely prostřednictvím výhod spojených s držením karty

Nevýhody:

- Vyšší náklady na pořízení systému (zařízení, software) pro čipové technologie
- Vyšší cena karty s bezkontaktním čipem
- Vyšší náročnost systému na hardwarové zařízení

Velikost fotografie: 34 kB
Velikost fotografie: 42 kB

Kód Lukáš Havlíček | Copyright © 2009 Atelier FGT s.r.o. All rights reserved. | Administrace